Velkommen.

Rigsspillemandsordningen har til formål at styrke den danske traditionsmusik og at øge interessen for traditionsmusikken bredt i samfundet. Formålene søges nået ved at animere spillemænd til fordybelse i musikkens rodnet og væsen og til udvikling af kvalitet i spillet.Vi evaluerer Selskabets virke
Selskabet Danmarks Rigsspillemænd blev stiftet i 2012. Det er tid til evaluering, eftertanke og en vis tilpasning af hele ordningen. Der er brug for at inddrage flere i arbejdet, og at få økonomisk hjælp udefra. Halvdelen af de aktive rigsspillemænd mødtes på Fyn d. 4. august. Mange ideer og synspunkter blev drøftet. (Se mere under Nyheder).