Nyheder

                                                                                                                   
Vi evaluerer Selskabets virke      august 2022
Selskabet Danmarks Rigsspillemænd blev stiftet i 2012. Det er tid til evaluering, eftertanke og en vis tilpasning af hele ordningen. Der er brug for at inddrage flere i arbejdet, og at få økonomisk hjælp udefra. Halvdelen af de aktive rigsspillemænd mødtes på Fyn d. 4. august. Mange ideer og synspunkter blev drøftet. Der er nu på nettet oprettet et forum for rigsspillemændene, hvilket bør lette den interne kommunikation.   Se opsummeringen fra mødet her


Rigsspillemand Anelise Knudsen        september 2021
Anelise er sovet stille ind og blev bisat fra Bispebjerg, Kapel. Se Anders Christensens tale til Anelise Knudsen ved udnævnelsen på Hofteatret i 2017 - HER   Æret være hendes minde. 
 

Dansk folkemusik er kommet på Fortegnelsen over Immateriel Kulturarv      2019
Selskabet Danmarks Rigsspillemænd har været pennefører.
Se vort indspil og se den danske fortegnelse HER

 

Danmarks Rigsspillemænd bakker op om Musikhuset København:      juni 2018
Rigsspillemands-selskabet er med i støttekredsen for Musikhuset København på Vesterbrogade. Huset bliver for akustisk musik og det åbner formentlig engang i 2022.
 

Rigsspillemænd bliver Stadsspillemænd          maj 2018
Musikbyen Roskilde har nu entreret med folkemusiktrioen Dreamers Circus som stadsmusikanter for en treårig periode. Stadsmusikanterne vil blive fyrtårn for folkemusikmiljøet, som i forvejen stort og levende i Købstaden og omegnen. Måske kan ideen blive en ide til efterfølgelse over hele landet, så vi igen får officielle stadsspillemænd … på en ny måde :-)
 

Nye videofilm med rigsspillemænd        februar 2018
Der var fuldt hus på Vartov til frigivelsen af de mange nye videofilm. (se dem under Se & Hør).
De er optaget hjemme hos rigsspillemændene i september 2017. Det en en sand skatkiste af musik og forklaringer, som spillemændene øser af. Desværre lykkedes det ikke at filme samtlige rigsspillemænd, men næsten. Vi håber at kunne skaffe midler til at producere flere optagelser og klip i tiden fremover. 


Dr. Stanley Jacobs, St. Croix, hyldet som ny rigsspillemand         juli 2017
D. 3. og 4. juli 2017 blev den store spillemand på de tidligere dansk vestindiske øer, Stanley Jacobs, 75, fløjter, hyldet som rigsspillemand dels ved Guvernørens Emancipation Galla, dels ved "Grand Quadrille", hvor Poul Bjerager overrakte sølvmærket i overværelse af bl.a. senatets formand, et stort dansepublikum og Stanleys band Ten Sleepless Knights. Stanley er udnævnt til æresdoktor på universitetet i US Virgin Islands stort set med samme begrundelse som vi har brugt for udnævnelsen som rigsspillemand.   


Rigsspillemand Dwight Lamb får stor hæder i USA       juni 2017
Dwight Lamb, som fyldte 83 under festkoncerten på Hofteatret i maj, hvor han fik overrakt rigsspillemandsmærket i sølv, har nu også modtaget Bess Lomax Hawes National Heritage Fellowship. En artikel på Danmarks Rigsspillemænds Facebookside fortæller mere om dette og om Dwights meritter. Find ham også under fanebladet "rigsspillemænd". 

                                                                                                                           
Koncert,  prisoverrækkelser og fest: tirsdag d. 16. maj 2017     
februar 2017 
Det blev meget anderledes og meget festligt!!  Matiné-Festkoncert og prisoverrækkelser i Hofteatret på Christiansborg i overværelse af bl.a. Kulturministeren og USAs fungerende ambassadechef. Om aftenen var der fest og bal på Vartov med alle de nye rigsspillemænds bands, ROD, Polcalypso Trio og flere. Næste gang bliver det også meget anderledes, og meget festligt. 
 

De nye rigsspillemænd         april 2016
Efter opspil i marts er følgende blevet anerkendt som rigsspillemænd:
Anja Præst Mikkelsen (klarinet), Mette Kathrine Jensen Stærk (harmonika), Al Damlund (klarinet) og Sten Jagd (violin). Sidste nyt: Tidligere folkemindesamler og -formidler Anelise Knudsen tildeles rigsspillemandsmærket i sølv. Spillemand Stanley Jacobs, St. Croix, tildeles også rigsspillemandsmærket senere på året.  


To rigsspillemænd er tildelt Ridderkorset         december 2015
For første gang nogensinde er Ridderkorset af Dannebrogordenen tildelt med henvisning til dansk folkemusik. Tildelingen er sket efter indstilling fra Kulturministeriet. Rune Tonsgaard Sørensen og
Poul Bjerager Christiansen ser begge dette som endnu et gennembrud for folkemusikken og som højeste officiel anerkendelse af traditionsmusikken som værdifuld dansk kulturarv.De to rigsspillemænd takkede ved audiens Kronprinsen for tildelingen.


Hør interview i www.radiofolk.dk/ Katten i sækken #25

 
Simplere og bedre procedure for opspil                                                  august 2015 

Danmarks Rigsspillemænd har besluttet, at det skal være lettere at spille op: Oplysningsskemaet er gjort betydeligt enklere. Det er muligt at spille op sammen med medspillere. Bedømmelsen sker på baggrund af lukket opspil, ikke offentligt opspil.    

Disse ændringer er vedtaget for at gøre det tryggere at stille op. Opspillet bliver nu en musikalsk dialog på en times tid mellem spillemanden og bedømmelsesudvalget. Bedømmes man til sølv skal man dog kvittere ved at give et nummer ved prisoverrækkelsen. 


Festkoncert og prisoverrækkelser for fulde huse                                           marts 2015

Næsten 400 glade tilhørere og optrædende deltog i prisoverrækkelserne for landets første 15 rigsspillemænd og andre prismodtagere d. 27. februar i Den Sorte Diamant.  Det var vel den største og bredeste koncert med traditionel dansk traditions- og folkemusik nogensinde.

Kulturministeren indledte med en flot tale om folkemusik og kulturarv og Sveriges ambassadør afrundede med lykønskninger og håb om fortsat succes og samarbejde.

Se og hør billeder og videoclips på denne hjemmeside under "se og hør". 


Radioudsendelse om Rigsspillemændene                                                 februar 2015

Danmarks online folkemusikprogram, der sender 24 timer i døgnet, bringer i sin udsendelse "Katten i sækken #10" et længere interview med Poul Bjerager. Forud for festkoncerten og prisoverrækkelserne spørger redaktør Morten Alfred Høirup ind til formålet og beder formanden forholde sig til de kritiske røster, der også har været.

Se omtale på forsiden af www.folkemusik.dk, hvor der også er link til radioudsendelsen.
Eller hør udsendelsen, nr #10, på www.radiofolk.dk. Indslaget om rigsspillemændene begynder 40 minutter inde i udsendelsen.

 

Rigsspillemænd på besøg hos kulturministeren                                       august 2014

Rune Tonsgaard og Poul Bjerager har været på Marianne Jelveds kontor for at fortælle om den nye rigsspillemandsordning. Ministeren var interesseret og der udspandt sig en god samtale om perspektiverne og de positive værdier i den folkemusikalske kulturarv.

I forlængelse af mødet spillede de lidt dansk traditionsmusik for kulturministeren og hendes næste gæst, Salman Rushdie.

 

Opspil 2014                                                                                                                maj 2014  

Vil du spille op til Danmarks Rigsspillemænds diplom, bronze- eller sølvmærke?

Start med at gennemtænke og udfylde oplysningsskemaet, som du finder under "vedtægter". Der er lukkede opspil (spil og samtale) 25. maj og 30. juni i Roskilde, hvor nogle af bedømmelseskollegerne deltager, og hvor den første bedømmelse foretages.

For at få hædersbevisningen skal man også spille for et lyttende eller dansende publikum. Det sker lørdag formiddag d. 9. august under Musik over Præstø Fjord.    

De officielle kåringer påtænkes sidst i november 2014.


De første 12 danske rigsspillemænd                                                          marts 2014

I sommeren 2013 spillede en snes gode spillemænd op i den danske rigsspillemandsordning.

Et enigt bedømmelsesudvalg fandt, at tolv af de opspillende matchede de ret omfattende og skrappe krav, der er stillet i vedtægten for vurderinger til sølvmærket og dermed retten til titlen rigsspillemand.

Se under fanebladet "rigsspillemænd" hvem, der har fået tilkendt rigsspillemandsmærket og hvem, der i denne omgang har fået tilkendt hædersmærket i bronze .

Overrækkelsen af hædersbevisningerne sker sidst på året ved en særlig begivenhed, som søges planlagt søndag d. 30. november i København - dagen efter Music Awards Folk.

Bedømmelsesudvalget er nedsat                                                              december 2013

Bestyrelsen for Danmarks Rigsspillemænd har nedsat det bedømmelsesudvalg, som skal vurdere og afgøre, hvem, der har spillet sig til bronze og hvem, der har spillet til sølv. Udvalget består af Anders Christensen, Carl-Erik Lundgaard, Lillian Vammen, Rune Tonsgaard og Poul Bjerager.

Alle 20 kandidater ansås på forhånd som potentielle og mulige sølv-modtagere. Det er vedtaget, at bedømmelsesudvalgets vurderinger alene skal baseres på de åbne opspil.

Under opspillene i 2013 blev det klart, at langt fra alle spillede helt så godt, som vi alle ved, at de kan. Det kan skyldes den uvante situation, spænding og nervøsitet, eller at nogle havde sat sig unødigt høje ambitioner for musikfremførelsen.

Bedømmelsesudvalget mødes og færdiggør sine vurderinger primo marts 2014, hvorefter der kan læses nærmere om afgørelserne her på hjemmesiden formentligt medio marts, hvor også et nyhedsbrev herom udsendes via folkemusiklisten.dk


20 kendte spillemænd spiller op til sommer                                             juli 2013

I sommeren 2013 går det løs med offentlige opspil. 20 kandidater er nominerede. Publikum kan lytte med under bedømmelserne, de såkaldte opspil.

Der spilles op enten til dans eller ved koncert. Hver kandidat spiller mellem 15 og 20 minutter (til dans evt. lidt længere). Opspillene foregår her:

Roskilde Spillemandsstævne d. 3. + 4. august (æresgæster: riksspelman Björn Ståbi og riksspelman Per Gudmundsson), Højbystævnet 7. september og Sønderho 13. september. 


Rigsspillemænd i Danmark – hvad er nu det?                                 november 2012

Danmark har en omfattende og vidtspændende spillemandstradition. Vi har altid været under indflydelse af strømninger udefra, og i vore dage er strømningerne både globale og digitale. Musikken har måske aldrig tidligere været spillet af så mange som nu. Et ikke ubetydeligt antal er traditionsbærere på højt teknisk niveau med stor indsigt i rødderne og melodistoffet.

Danmarks Rigsspillemænd ønsker at hædre dem, der er med til at holde liv i den traditionelle musik og dens funktionalitet med al dens væsen og unoder. Tradition og melodier ønskes videreført som en musikalsk og kulturhistorisk værdi i sig selv og som grundlag for musikkens nutidige brug og videre udvikling.

I maj 2012 afholdtes den stiftende generalforsamling i ”Det danske Rigsspillemandsinitiativ” og i november 2012 afholdtes første ordinære generalforsamling i ”Danmarks Rigsspillemænd”. Forud var gået mange og lange sonderinger i spillemands- og folkemusikmiljøerne for at afdække interessen for sagen. Hele vejen igennem processen har der været stor interesse og opbakning fra dem, jeg som initiativtager har talt med.

Den ny- og genvalgte bestyrelse går nu videre med udrulningen af ordningen. Der forventes opspilninger for og med de kommende dommerkolleger i april 2013. Svenske rigsspillemandsdommere fra Zornjuryen inviteres med som rådgivere. I sommeren 2013 forventes offentlige optrædener med nominerede kandidater. I vinteren 2013/14 præsenteres årets kårede rigsspillemænd ved en samlet gallabegivenhed.

I løbet af de næste par år skulle det være muligt at få kåret alle de øvrige danske rigsspillemænd samt påbegynde tildelingen af andre hædersbevisninger. Sideløbende tages der nærmere stilling til spørgsmålet om hædersbevisninger til dem, der spiller sekunderende og ikke melodibærende traditionsinstrumenter.  

Poul Bjerager Christiansen, november 2012