Her ses en liste over de danske rigsspillemænd.

Se filmserier, hvor de spiller og fortæller - under fanebladet "Se og hør"


Rigsspillemænd

Rigsspillemandsmærket i sølv og retten til titlen rigsspillemand er tilkendt
følgende fremtrædende spillemænd for fremragende traditionsspil:
(i alfabetisk rækkefølge:)Steen Jagd Andersen, violin
for kraftfuldt og dansant spil
efter Thomas Thomsen og andre vestjyske spillemænd,
fremført dynamisk og med et fint personligt præg. 

Kristian Bugge, violin
for klart og fint spil af et stort jysk traditionsstof
fra flere kilder og traditionsspillemænd
og for sit omfattende, fornyende og udadrettede virke.

Hans Jørgen Christensen, violin
for intenst, originalt og indlevet traditionsspil fra Evald Thomsen, 
for interessant repertoire efter bl.a. Svenske Niels samt 
for sin betydning for folkemusikken siden midt i 1960-erne.

Anders Chr. N. Christensen, mag. art.
for sit livslange arbejde med indsamling, forskning og formidling af
traditionel dans og spillemandsmusik fra forskellige egne, og for derved
at have beriget såvel traditionsbærerne som de nutidige brugere.
 

Poul Bjerager Christiansen, violin
for flot ny nordisk klang i solospillet
for fordybelse i traditionen efter Frits Brinch, Sønderho,
og for sine nyskabende initiativer for folkemusikken.

Ivan Bjerre Damgård, violin
for fordybelse i samt loyalt og fint spil af 
traditionel musik fra Læsø, særligt efter Madvig Vilsen, samt 
for sit omfattende  arbejde med udgivelse af nodesamlinger.

Al Damlund, klarinet
for legende musikalsk spil af traditionsstof,
for stil-udviklende klarinetspil siden 1970'erne
samt for tolkning af ældre nodebøger fra Roskildeegnen.

Jørgen Dickmeiss, violin
for medrivende, traditionsnært og velspillet musik efter 
”Jyde Peter”, Peder Pedersen, Årestrup og 
for fint spil af Himmerlandsmusik i øvrigt.

Tove de Fries, violin
for klart spil og videreførelse af musik efter sin far Niels de Fries
og andre jyske spillemænd, for stærk  udstråling under spillet
og for videregivelse af musikken til de unge i Sønderho.

Michael Graubæk, violin
for flot spil og klar gengivelse af ikke mindst
Himmerlands-traditionen efter Klaus Pindstrup
og for også at finde nye veje i musikken.

Kristine Heebøll, violin
for flot koncertant spil af dansk traditionsmusik med ophav i
en bred palet af folkelige danse- og musikmiljøer
og for en nutidig tilgang til musikken.

Stanley Jacobs, St. Croix, fløjte
for sammen med Ten Sleepless Knights på fremragende vis at
videreføre den vestindiske musik- og dansetradtion, 
quelbe og quadrille, som har tydelige rødder fælles med dansk tradition.

Mette Kathrine Jensen, harmonika
for sikkert, dansant og smittende spil,
for indlevelse i traditionen efter Lilian Vammen, Vestjylland
samt for omfattende opsøgende arbejde

Anelise Knudsen,  1936 - 2021
for omfattende indsamling og dokumentation af traditionelle
melodier og danse samt formidling heraf, til glæde for både traditionsbærerne
og brugerne i den blomstrende folkemusikbevægelse siden 1970-erne.

Jes Kroman, violin
for medrivende spil og fastholdelse af
traditionen efter Ewald Thomsen og Hans Jørgen Christensen
samt spil i urbane traditionsmiljøer, også oversøisk.

Dwight Lamb, Iowa, diatonisk harmonika
for som fjerde generation efter spillemanden "Kræn Jærup"
sammen med sin bedstefar i Iowa, USA, med stærkt spil
at have levendeholdt et enestående repertoire fra Vendsyssel  i over 100 år.

Poul Lendal, violin
for dansant spil og original fortolkning af traditionsstof,
som spilles med karakter og personlighed,
og for livslangt spil til dans sammen med Lang Linken.

Carl Erik Lundgaard, harmonika
for forrygende og personligt spil og spændende videretolkning af
traditionen efter især Ewald Thomsen og Æ Tinuser
og for sin markante indsats sammen med Lang Linken.

Sonnich Lydom, diatonisk harmonika  
for personligt og stærkt spil, også på mundharpe, af
traditionsmusik fra flere danske storspillemænd,
ældre nodeboger og indspilninger, bl.a. af Sønderhomusikken.

Anja Præst Mikkelsen, klarinet
for fordybelse i traditionen efter Gunnar Jensen, Skælskøregnen,
og for transformering af stoffet fra violin
til overbevisende, bevægende og flot spil på klarinet.

Karl Skaarup, harmonika, 1924 - 2013
for gennem et langt liv at have spillet forrygende traditionel Thymusik
til dans og fest, og for sit samspil med yngre spillemænd.
Karl nåede at fejre sit 85 år jubilæum som aktiv spillemand.


Rune Tonsgaard Sørensen, violin
for brillant og følsomt spil af dansk traditionsmusik,
for at bygge bro til den klassiske musik
og for at dyrke og styrke folkemusikkens fremadrettede muligheder.

Peter Michael Uhrbrand, violin
for fint, fast og dansant spil og loyal videreførelse af
sønderhotraditionen efter Frits Brinch m.fl.
og for udbredelsen af den enestående musik- og dansetradition fra Fanø.

Lilian Vammen, harmonika
for dansant, varmt og stærkt spil og loyal videreførelse af
musik- og dansetraditionen efter sin egen spillemandsslægt
som fjerde generation i Sørensen-familien fra Vestjylland.