Tidsplan
 
tid efter aftale       Mulighed for lukkede opspil/samtaler i København

senere i 2021 når 
Corona er under kontrol 


Rigsspillemændene inviteres til sammenkomst til drøftelse af Selskabets forhold, indsatser og ressourcer. Samlingen danner grundlag for en efterfølgende generalforsamling.